brandwachten

Brandwachten
Brandwacht voor een afgekeurd gebouw
Het kan voorkomen dat de gemeente of brandweer een bouwkundige inspectie uitvoert waarbij er kan worden besloten dat er (tijdelijk) extra toezicht nodig is. Als er extra toezicht opgelegd wordt bij een afgekeurd gebouw kan BBN Brandwachten de oplossing bieden door middel van het leveren van gediplomeerde brandwachten.

Brandwacht voor een afgekeurd gebouw
Het kan voorkomen dat de gemeente of brandweer een bouwkundige inspectie uitvoert. Tijdens deze inspectie kunnen er onvolkomenheden worden geconstateerd waardoor de gemeente het besluit kan nemen dat er extra toezicht nodig is. Hierbij kun je denken aan het uitvallen van een brandmeldinstallatie of andere bouwkundige gebreken.

Brandwachten bij dakwerkzaamheden
Bij Dakwerkzaamheden van een pand wordt met open vuur gewerkt. Dat levert brandgevaarlijke situaties op. Er ontstaan regelmatig kleine branden als gevolg van deze werkzaamheden. Een dakdekker werkt vaak met een brander en kan per ongeluk in aanraking komen met ander materiaal dan waarmee gewerkt wordt (bijvoorbeeld stofnesten of isolatiemateriaal).

Brandwachten bij evenementen
Tegenwoordig worden de evenementen steeds populairder en daardoor veel bezocht, hierdoor worden de gevaren dus ook groter.

Bij Evenementen is de taak van een brandwacht om vroegtijdig iedere vorm van brandgevaar te herkennen en minimaliseren. Daarnaast wordt de beschikbaarheid van vluchtdoorgangen gecontroleerd en zo nodig vrijgemaakt.

Brandwachten in kantoren of (zorg) instellingen bij uitval van BMC/BMI
Brandwachten in kantoren of (zorg) instellingen bij uitval van BMC/BMI
De lokale brandweer is verantwoordelijk voor het vaststellen van de brandveiligheid van kantoren of (zorg)instellingen. Denk bijvoorbeeld aan bouwtechnische eisen of detectie van rook en brand.

Toezicht brandgevaarlijke werkzaamheden
Wat verstaan we onder brandgevaarlijk werk?
Onder ‘brandgevaarlijk werk’ verstaan we werkzaamheden waarbij vuur, hoge temperaturen of vonkvorming op kan treden. Denk bijvoorbeeld aan lassen, slijpen, snijden of verbranden. Ook reperaties aan kunststoffen kunnen brandgevaarlijk zijn.

Mangatwachten
Waar kan ik een mangatwacht/buitenwacht voor inzetten?
Dagelijks werken veel mensen in een besloten ruimte; een werkomgeving waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging. Een mangatwacht, ook wel buitenwacht genoemd, zorgt in zo’n ruimte voor de veiligheid.

Veiligheidspersoneel
Veilig werken krijgt steeds meer aandacht en de laatste jaren zijn de eisen op het gebied van veiligheid steeds strenger geworden. In sommige gevallen is het zelfs verplicht om veiligheidspersoneel in te zetten. Maar wat doet een veiligheidswacht eigenlijk? Een veiligheidswacht houdt toezicht op de werkzaamheden die worden uitgevoerd.

Verkeersregelaars
Steeds vaker eist de gemeente bij aanvraag van een evenementenvergunning dat de organisator van het evenement zelf zorg draagt voor de regulering van het verkeer in de omgeving van het evenement. Denk bijvoorbeeld aan filevorming of (gedeeltelijke) wegversperring onderweg naar een evenement.

Wij leveren Rijksgediplomeerde Brandwachten tevens geven wij BHV op locatie en diverse veiligheidsopleidingenMeer informatie